Jahtikausi on hyvässä vauhdissa

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle pyyntilupia 2642 kpl hirvelle, 11834 kpl valkohäntäpeuralle ja 49 kpl kuusipeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla voidaan kaataa yksi aikuinen hirvieläin tai kaksi vasaa.

Valkohäntäpeuralle ennätysmäärä lupia

Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä nousi edellisvuodesta noin 600 luvalla. Valkohäntäpeuroja on kaadettu viime vuosina ennätysmäärä, ja Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan kannan kasvu onkin Satakunnan toimialueella saatu taittumaan. Kanta ei kuitenkaan vielä ole juurikaan pienentynyt, joten voimakasta verotusta tarvitaan myös tulevalla kaudella etenkin tiheimmillä peura-alueilla Kokemäenjoen eteläpuolella. Myönnetty lupamäärä antaa mahdollisuuden huomattavasti viime vuosia suurempaankin saalismäärään.