Jahdit käynnistyvät, ruokinnat kuntoon...

On hyvä muistaa, että aloitettua ruokintaa tulee jatkaa läpi talven aina lumien sulamiseen saakka. Oikein sijoitetulla ruokintapaikalla voidaan myös vähentää maa- ja metsätaloudelle sekä liikenteelle aiheutuvia vahinkoja.

Monipuolisella ravinnonsaannilla turvataan eläinten hyvinvointi. Ruokintapaikan puhtaudella on merkitystä eläinten hyvinvointiin ja maahan ruokittaessa paikkaa tulisikin aina hieman vaihtaa. Lajittelujätettä ei viedä peltoruokinnoille, ettei mm. hukkakaura leviä.